Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας, ΕΣΠΑ
Ψηφιακό βήμα, ΕΣΠΑ αφίσα